Colored Light
Grey Flash
Striped

INFORMACJE

Oto, gdzie się znajdujemy:

W środku wsi znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jakuba Starszego-Apostoła. Widoczny jest z daleka na horyzoncie, świątynia stoi bowiem na wzgórzu, wznoszącym się ponad wiejskie zabudowania. Przyjęła się opinia o XIV-wiecznym pochodzeniu murowanego kościoła w Dzierżążnie, który został doszczętnie zniszczony w czasie wojny pruskiej (trzynastoletniej). Jego odbudowa zakończyła się około 1580 r. Później przeprowadzano jeszcze remonty, najpoważniejszy w 1768 roku. Wielokrotnie przebudowywany i remontowany zmieniał swe oblicze. Wyposażenie kościoła pochodzi w zasadzie z końca XVI wieku ( ok. 1590 roku ). Było ono częściowo późnorenesansowe, częściowo późnobarokowe. Na stropie świątyni znajdują się dwa malowidła. Jedno z nich nawiązuje do legendy o powstaniu kościoła. Drugie zaś przedstawia scenę chrztu ,,Turka”, który według innego podania ma zostać ochrzczony w tym kościele. Kościół w Dzierżążnie wraz z cmentarzem i kostnicą jest wpisany do rejestru zabytków.

Globe
Attention
Gallery
Yellow Envelope
Photographer
Simple

Informacje dla kandydatów do bierzmowania
Untitled-2.jpg
This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start